Akıllı Fabrikalar - trexDCAS

Akıllı Fabrika;

Akıllı Fabrikada her ürün bir ID ile üretimin başından sonuna takip edilebilmeli (Barkod, RFID, Sensor, Ürün üzerine çıkmayan işaret) Ürün izlenebilirliliği yazılımsal olarak da anlık olarak takip edilebilmelidir. Üretimde kullanılan araçların (makine, robot, insan, alet) parametrelerine (gerginlik, sıcaklık, devir, basınç, enerji tüketimi) anlık olarak erişilebilmeli Proses verileri istatistik veri tabanında tutulmalıdır. Üretim araçlarını (makine, robot, insan, alet) uzaktan yöneten ve yazılım ve donanımlar kurulmalıdır. Proses verileri ve üretilen çıktı verilerinin veri analitiğini yaparak karar veren veya öneri veren sistemler kurulmalıdır. Üretim araçlarından gelen proses verileri ile ürün kalitesini değerlendiren sistemden gelen verileri kullanarak üretim verimini optimize eden yazılımlar kullanılmalıdır. Üretim verileri ile senaryolar ve modeller oluşturarak tahmin sistemleri kurulmalıdır. Üretim araçlarının potansiyel arızalarını tahmin edebilecek (sensorlar, tahminleme yazılımları, üretici veri tabanı ile ilişkili istatistik bilgileri) sistemler kurulmalıdır. Üretim araçları hata, arıza, bakım ihtiyacı bilgileri verdiğinde otomatik olarak ilgili birime iletilmesi gerekmektedir.

Üretim ;

Üretim planı o zamanki amaçlar doğrultusunda üretim gerçekleştirmede kullanılacak kaynakların (insan, malzeme, makine, teçhizat, kalıp) durumlarına göre otomatik güncellenebiliyor olması gerekir. Ürün den ürüne geçerken Setup süreleri minimize eden sistemler kurulmalıdır. Üretim planı çok enerji harcayan üretim araçları (boya makinesi, kurutma) enerjinin ucuz olduğu saatlerde kullanılmasına göre optimize edilebilmeli. Geçmiş üretim verileri ile tahminleme yapılarak doğru üretim planı yapılmalıdır. Üretim planı optimize edilerek, simülasyonlar yapılarak  en iyi hale getirilmelidir. İşletmede üretim performans verileri anlık olarak paylaşılmalıdır.

Robotik;

Otomasyon sistemi kurulmalıdır, otomasyon sistemi ürün tip dönüşümlerine destek vermelidir. Üretimin kalitesini ölçen robotlar ve sensorlar olmalıdır. Robotlar mobil olarak birden fazla fabrika ya da bölümde kullanılabilmelidir. Personel ile beraber çalışan robotlar çalışma ortamının ergonomisini iyileştirmelidir. (Yük taşımayı kolaylaştırmak, daha hassas işler yapmak gibi.) Karmaşık olmayan işleri de robot yardımıyla yapabilmek İnsanlar için monoton gelen işlerde robot kullanılmalıdır. İnsanlara tehlike yaratan işlerde robot kullanılmalıdır.

Sosyal İş ağı;

Şirket içi iletişim ağı Departmanlar arası beraber iş yapmayı sağlayan uygulamalar anlık destek hizmetleri alınacak uygulamalar kullanılmalıdır.

Sanal Eğitim;

Yeni işe alınanın eğitimi için sanal gerçeklik, katılımcı eğitim gibi uygulamalar. Personel yetkinliklerine göre ihtiyaç duyulan eğitimlerin planlanması ve izlenmesi. Personel yetkinliklerinin şeffaf ve katılımcı kullanılması gerekmektedir.

Elektronik Performans Panoları;

 • Üretimdeki Mevcut durum
 • KPI lar İyileştirme projelerinin bilgisayar ortamında izlenmesi

Mobil Performans Göstergeleri;

 • KPI‘ların anlık izlenmesi
 • Ekipman durumlarının izlenmesi
 • Performans göstergelerinin izlenmesi
 • Önceki iş Sonraki iş mevcut iş performanslarının izlenmesi
 • İş talimatlarının izlenmesi
 • Üretim Teknik Resimlerinin izlenmesi

Entegre Ürün Geliştirme;

 • Tedarikçiler ile entegre iş birliği yapılan platform
 • Üretim maliyetleri tasarım anında hesaplanması
 • Ürün verilerinin müşteri teslimi ve ürünün çöpe gidişine kadar toplanması
 • Üretim aşaması ile tasarım aşamasındaki gerçekleşenlerin birbiriyle çift yönlü haberleşmesi

Veri Odaklı Kalite Kontrol;

 • Üretim esnasında ölçülen kalite parametrelerinin kaydedilmesi
 • Veri analitiği kullanarak optimizasyon yapmak
 • Kalite verisine bağlı kendi kendisini anlık optimize eden sistemler.
 • Kalite parametreleri sensörler kameralar vasıtası ile anlık olarak kaydı.

Kestirimci Bakım;

 • Makinelerin sensörler vasıtası ile anlık durum kontrolü
 • Bu sensörlerden gelen bilgiler ile tahminleme yaparak arızayı öngörme
 • Makine bakım planları izlenerek ve öngörülerek planlama yapma
 • Arıza durumunda ilgili birimlerin anlık haber verilmesi ve planların optimize edilmesi
 • Arıza dış destek gerektirdiğinde görüntülü, yazılı, interaktif müdahale yapılabilmesi
 • Arıza ve çözüm olayının arşivlenmesi tekrar etmemesi ve benzer problemler için incelenebilmesinin sağlanması.

Şeffaf Tedarik Zinciri;

 • MES ile ERP arasında anlık ve iş birliği
 • MES ile PLM arasında anlık iş birliği
 • Tedarikçilere yaptırılacak işlerin standartlarının tanımlı ve güncel olması
 • EDI sistemi kurulmuş ve yaygın olmalı
 • ERP’nin tüm süreçlerde etkin kullanılması
 • Tedarik edilen malzeme stoklarının tedarikçiler ve işletme tarafından anlık paylaşımı

Akıllı Depo;

 • Depo sipariş hazırlama otomasyonu hangi raftan ne alınacağı ve hangi rafın nerde olduğu raftaki hangi ürünün alınacağı sistemler
 • Deponun anlık olarak durumunun doğruluğunu sağlayan teknolojiler (RFID, Barkod, Görüntü)
 • Malzeme tüketim ve stok miktarlarında tahminleme analizleri

Dijital Fabrika Lojistiği;

 • Süreçlerin tamamen (onay, izleme, istek) bilgisayar ortamında yapılması.
 • Lojistikte kullanılan araçların (kamyon, tır) yol, yük optimizasyonu
 • Malzemelerin taşıma sürelerinin hesabı için otomasyon
 • Malzeme hareketlerinin optimizasyonu için veri toplama ve optimizasyon sistemleri

Otomatik Stok Yenileme;

 • Üretim hattına ham madde ve yarı mamul beslemesinin otomasyon ile yapılması
 • Sistem tarafından Tedarikçilere otomatik sipariş geçilmesi
 • Süreç içi stokların optimizasyonu
 • Tedarik sisteminin hızlı ürün değişikliklerine uyumlu olması

Bulut Hizmetleri;

 • Birleştirilmiş tüm süreç verilerinin oluşturulması ve bulut sisteminde kullanıcıların paylaşımına açılması
 • Big data analizleri yapabilecek veri depolama sistemi araçları

Dijital Fabrika Tasarımı;

 • Fabrika simülasyonu

3D simülasyonlar;

 • Kaynak tüketimi ihtiyacı simülasyonları (Enerji, yakıt, hava, su, alan)
 • Üretim plan simülasyonu

3D Printerlar (Eklemeli İmalat);

 • Yedek parça imalatında 3D printer kullanımı
 • Prototip üretiminde
 • Alet ve Yardımcı alet üretiminde