Fiat Projesi - trexDCAS

Fiat Otomobil Fabrikası Montaj Biriminde “Akıllı İstasyon” projesi 4 istasyon ile devreye alınmıştır. Proje kapsamında montaj sürecinde yapılacak operasyonlar Akıllı İstasyonlar tarafından yönetilmekte ve operasyonlara ait veriler üretim sahasından anlık olarak takip edilebilmektedir.

Devreye alınan Akıllı İstasyonlar tarafından yürütülen operasyonlarda iki adet farklı tesis ile İstasyonların Dijital I/O’ları üzerinden, bir adet şarjlı sıkıcı ile Radyo Frekansı üzerinden ve bir adet de elektronik sıkıcı ile seri port üzerinden haberleşilerek operasyonlarda kullanılan ekipmanlar komuta edilmektedir. Operatör, operasyon sürecinde meydana gelen hatalar için Akıllı İstasyon’un dokunmatik ekranı üzerinden operasyona tanımlanan hataları girebilmektedir. Bu sayede oluşan hataların analizlerinin ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi adına bir alt yapı oluşturmak amaçlanmıştır.

Projenin tüm montaj hatlarına yayılması için siparişler alınmış olup üretimi devam etmektedir.