• Bakım ve arıza iş emirleri oluşturmanızı sağlar
  • Gerçekleşen bakım servislerini saklayıp,raporlamanızı sağlar
  • Bakım planları oluşturmanızı sağlar
  • Bakım servis talepleri oluşturmanızı sağlar
  • Arızalara müdahale sürelerinin ve giderilme sürelerinin tespit edilmesini sağlar
  • Arıza, MTTR ve MTBF analizleri Bakım KPI yönetimi ve raporlama yapmanızı sağlar
  • Sistem üzerinden zaman bazlı ve koşul bazlı periyodik bakım tespit ve takibine olanak sağlar
  • Önleyici ve kestirimci bakım tespit ve takibi yapmanızı sağlar
  • Bakım İşçilik ve sarf maliyet analizleri yapmanızı sağlar
  • Fiyatlar Bazında Planlanan Bakım-Gerçekleşen Bakım Analizleri yapmanızı sağlar.