TURQUALİTY®
TURQUALİTY® dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALİTY® Destek Programı kapsamına alınan firmaların destek kapsamına alındıkları tarihten sonra uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırıcı alanlarda yapacakları ve Müsteşarlık tarafından "Yetkilendirilmiş Danışmanlık Firmalarından" satın alacakları giderleri, %50 oranında desteklenmektedir.

Mert Yazılım olarak 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşma, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALİTY®' nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında "Bilişim Danışmanlığı" alanında 3. grupta yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

Ayrıntılı Bilgi için: www.turquality.com

Yetkilendirilmiş Danışman Listesi

TURQUALITY Yetkilendirme Belgesi